Monday, October 19, 2009

Thursday is Vegetarians Day in Hasselt

Hasselt has decided to join the "Thursday Vegetarians Day" by encouraging residents to give up meat for one day a week.

Excessive meat consumption is not only a big health problem but also one of environmental harm. Meat production is responsible for 18% of all greenhouse gases. So by not eating meat one day per week, one million tonnes of greenhouse gases can be saved. Or 500,000 less cars on the motorway.

"De campagne Donderdag Veggiedag is een initiatief van EVA, het Ethisch Vegetarisch Alternatief, en heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten om op donderdag geen vlees te eten. Overmatige vleesconsumptie is niet alleen een groot probleem voor de gezondheid maar het zorgt ook voor milieuvervuiling. Vleesproductie is verantwoordelijk voor achttien procent van de broeikasgassen. Eén dag per week geen vlees eten, betekent dat er een miljoen ton broeikasgassen uitgespaard worden. Dat komt neer op 500.000 wagens minder op de autowegen."


Source: Hasselt tourism

More info: Donderdag VeggieDag

Visit Living in Belgium for information on what's on, where to go, photos and useful tips for making life in Belgium more interesting.

No comments: