Tuesday, November 10, 2009

Belgian Royal Family Income Falls in 2010

The Belgian royal family will receive less income from the state. In 2010, the amount for the King will be reduced by 423,000 €. The incomes of Prins Filip, Princes Astrid, Prins Laurent and Queen Fabiola will drop by 8%.

King Albert will receive 148,000 € less, a drop of 1.4 %, ie 10,388,000 € of which 70% goes to personnel costs.

Prins Filip will receive 85,000 € less, ie 935,000 €; Queen Fabiola loses 132,000 € so will receive 1,462,000 €; Princes Astrid will receive 324,000 € and Prins Laurent 311,000 €, so a drop of 29,000 € for each.

"De dotatie voor de koninklijke familie wordt verlaagd. In 2010 zal er voor de koning en zijn gevolg in totaal 423.000 euro minder zijn vergeleken met dit jaar. De inkomens van prins Filip, prinses Astrid, prins Laurent en koningin Fabiola dalen met 8 procent.

Dat schrijven de kranten van Sud Presse. De dotatie voor koning Albert zelf daalt met 1,4 procent of 148.000 euro tot 10.388.000 euro in 2010. Ongeveer 70 procent van dat bedrag gaat op aan personeelskosten. De teksten die de dotatie vastleggen, zijn met enkele dagen vertraging goedgekeurd.

85.000 euro minder voor prins Filip
Prins Filip zal 85.000 euro minder zal krijgen en belandt onder het miljoen euro, op 935.000 euro om precies te zijn. Koningin Fabiola verliest 132.000 euro, ze moet in 2010 rondkomen met 1.462.000 euro.

Prinses Astrid zal het moeten stellen met 324.000 euro in plaats van 353.000 euro in 2009. En Prins Laurent krijgt tenslotte 311.000 euro, dat is 29.000 euro minder dan dit jaar.

Trendbreuk
De daling van de dotaties betekent een trendbreuk. Dit jaar konden onze royals nog rekenen op een gemiddelde stijging van hun dotatie met 6 procent. Maar toen speelde de inflatie een grote rol. Nu is er nauwelijks inflatie. Het vastgelegde bedrag voor 2010 kan nog aangepast worden voor inflatie."


Source: Het Belang Van Limburg

No comments: