Sunday, January 30, 2011

TedXFlanders in Antwerp on 10 February 2011

I love hearing people share their ideas, creativity, research and basically enlarging our horizons. The best way is to hear speeches at TED conferences.

You can view speeches anytime at TED.com

Here in Belgium we have TedXFlanders, an unofficial TED event which will be held in Antwerp on Thursday 10 February at 20u venue: De Kleine Hedonist, St Jacobsmarkt 34. Free entrance. Usually TED speeches are in English.

This will be a "salon" event to create a pleasant, informal atmosphere allowing more interactivity. The theme is "Time".

Op 10 feburari 2011 zal het eerste TEDxFlanders Salon een feit zijn. TEDxFlanders Salon is voor een kleine groep van TED-fans die samen een boeiend onderwerp gaan exploreren. Dit TEDx Salon zal gebeuren in een gezellige, informele sfeer waardoor er meer interactiviteit mogelijk is dan tijdens de grote TEDx events. Deze salon-edities vinden diverse keren per jaar plaats zodat er ook een echte TEDx gemeenschap kan groeien. Qua flow van de avond is er een korte kadering van het onderwerp en kijken we samen naar een of twee relevant TED-talks. Vervolgens gaan we samen - onder begeleiding van een facilitator - het onderwerp exploreren vertrekkende vanuit een aantal stellingen van de TED-talks aangevuld met eigen ideeen, stellingen, meningen en inzichten. We starten om 20u00 en eindigen rond 21u30 met het TEDx Salon waarna er nog gelegenheid is om na te praten voor de liefhebbers.

Op 10 februari 2010 starten we met het thema 'Tijd'. We laten ons inspireren door een van de TED talks die ons laten zien dat er verschillende vormen van tijd bestaan. Vervolgens gaan we na hoe wij zelf tijd ervaren in deze toch wel kloktijd-gedreven maatschappij. Vragen zoals 'Bestaan er nog andere soorten van tijd?', 'Kunnen we de tijd vertragen en versnellen?' en 'Hoe kunnen we wat vaker in het hier en nu leven?' kunnen denkrichtingen zijn die op het TEDxFlanders Salon aan bod kunnen komen. De begeleiding is in handen van TED-fans Dette Van Zeeland en Cyriel Kortleven.

Source: TedXFlanders

No comments: